ต้องการหางาน

"ค้นหางานที่ใช่ และที่คุณต้องการ"

ข้อมูลตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงาน
พนักงานคอมพิวเตอร์ (เกรด 4 - 7) ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัลเซอร์วิส จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน
-
คุณสมบัติ
1. คุณวุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ
2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาโปรแกรม เช่น ASP.net, JAVA, JavaScript, HTML5, CSS3 ฯลฯ
4. มีความสามารถในการใช้เครื่องมือ Version Control เช่น Gitlab, SVN เป็นต้น
5. มีความสามารถใช้ภาษา SQL ได้เป็นอย่างดี หรือ nosql เช่น redis, mongo เป็นต้น
6. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
7. เป็นผู้มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบ
8. หากมีประสบการณ์ในการพัฒนา Mobile Application เช่น Native Application, Hybrid Application (React Native, Flutter), Vue.js, Micro service, Full Stack Developer, Devops (ci / cd, pipeline) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ทำงาน
วิธีการสมัครงาน
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-27 มิถุนายน 2566 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th สอบถามเพิ่มเติมที่ GHBANK Call Center : 0-2645-9000,02-202-1076 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ : http://bit.ly/2MkPK64
ข้อมูลบริษัท
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่อยู่
63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์
www.ghbank.co.th
อีเมล
โทร
02-202-1076