ต้องการหางาน

"ค้นหางานที่ใช่ และที่คุณต้องการ"

ข้อมูลตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงาน
ผู้จัดการสปา Spa Manager
เงินเดือน
ตามตกลง
สวัสดิการ
• - ประกันสังคม • – วันหยุดพักผ่อนประจำปี • – ชุดยูนิฟอร์ม • – ปรับเงินเดือนประจำปี • - โบนัสประจำปี
รายละเอียดงาน
รายละเอียดของงานที่สามารถทำได้
1. การคัดเลือกพนักงาน การฝึกอบรม และการประเมินผลพนักงาน จัดทำตารางเวรสำหรับพนักงาน เกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ เช่น งานผ้า งานดอกไม้ งานบรรจุภัณฑ์
2.จัดตารางการทำงานของพนักงาน ได้แก่ Therapist, Receptionist, Housekeeper
3.จัดทำคู่มือรวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน
4. กำหนดรายละเอียดมาตรฐานในการนวด รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์
5.ฝึกฝนและควบคุมคุณภาพผู้นวด
6.นำเสนอสินค้าหน้าร้าน
7. เสนอโปรโมชั่น เพื่อกระตุ้นยอดขายและดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
8.ดูแลสินค้าในร้านให้เพียงพอ ควบคุมสต็อค และสั่งซื้อสินค้า
9. บำรุงรักษาอาคารสถานที่และเครื่องมือให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งแก้ไขปัญหาสถานที่และอุปกรณ์ทันที
10.สรุปค่ามือหมอนวดทุกวัน
11. สรุปการเข้างานของพนักงาน (ขาด ลา มาสาย รวมโอที) เพื่อคำนวณเงินเดือน
12. จัดประชุมร้านค้าเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะและปัญหาต่างๆ ที่จะได้รับการแก้ไข
13.เสนอแนะและแจ้งการจัดการปัญหา เพื่อพัฒนาองค์กรในภาพรวม
14.ช่วยรับลูกค้าหน้าร้าน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สื่อสาร และดูแลลูกค้า
15.สามารถทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายได้

Details of the work that can be done
1. Selection of employees Employee training and evaluation. Prepare a schedule of duties for employees. About places and equipment such as fabric work, flower work, product packaging
2. Arranging the work schedule of employees, including Therapist, Receptionist, Housekeeper.
3. Prepare a manual, including regulations related to work.
4. Define standard details in massage. including the use of the product
5. Practice and control the massage therapist's quality.
6. Present product products in front of the shop.
7. Offer promotions. to boost sales and take care of sales to meet the target
8. Maintain enough products in the store, control stock and place orders.
9. Maintenance of premises and tools to be in order. Including fixing the problem of location and equipment immediately
10. Summary of masseuse's hand fee every day
11. Summarize employee attendance (absence, leave, late, including OT) to calculate salary.
12. Organize store meetings to acknowledge suggestions and problems. to be corrected
13. Suggest and notify the management of problems. to develop the organization as a whole
14. Help receive customers in front of the store. Solve specific problems Communicate and take care of customers
15. Able to do other work as assigned
คุณสมบัติ
ลักษณะเฉพาะ
เพศ: ไม่มีเพศ
อายุ (ปี) : 20 – 55
มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในอุตสาหกรรมสปา

คุณลักษณะเพิ่มเติม
1. มีใจรักในงานบริการ
2. มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ใบอนุญาต ผู้จัดการสปา)
3.สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และหากสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. มีความเป็นผู้นำสูง สามารถทำงานเป็นทีมได้
5. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
6. สามารถทำงานได้คล่องตัว แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้
7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ฟัง พูดได้
สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ ฟัง พูดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

feature
Gender: no gender
Age (Years) : 20 – 55
At least 2 years of experience in the spa industry

Additional Features
1. Have a passion for service work
2. Have a license to operate in a health establishment (spa manager license).
3. Good communication in English And if able to communicate in Chinese will be considered as a special case
4. Have high leadership Able to work as a team
5. Have a positive attitude to work
6. Able to work flexibly, able to resolve immediate events
7. Able to work under pressure very well

Able to communicate in English, listening, speaking
Able to communicate in Chinese, listening, speaking will be an advantage
สถานที่ทำงาน
ตามที่อยู่บริษัท
วิธีการสมัครงาน
สมัครตามเบอร์โทรและอีเมล์บริษัท
ข้อมูลบริษัท
Moment Spa&Massage
ธุจกิจเกี่ยวกับ Spa&Massage
ที่อยู่
9/1 Nimmanahaemin Road, Soi 9, Suthep Subdistrict, Mueang Chiangmai 50200 เทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาเม็งราย* เชียงใหม่
เว็บไซต์
อีเมล
โทร
0924704462