ต้องการหางาน

"ค้นหางานที่ใช่ และที่คุณต้องการ"

ข้อมูลตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงาน
วิศวกรไฟฟ้า และโฟร์แมนไฟฟ้า
เงินเดือน
ตามความสามารถและประสบการณ์
สวัสดิการ
ประกันสังคม
รายละเอียดงาน
1.ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
2.วางแผนงาน จัดทำแผนงาน เร่งรัดงานให้ได้ตามแผน
3.ตรวจความถูกต้องครบถ้วนของแบบวิศวกรรมก่อนนำไปใช้สำหรับงานก่อสร้าง
4.ดูแลการปฏิบัติงานของทีมงาน(ทีมช่าง)ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย
5.ควบคุมต้นทุน การใช้วัสดุ และถอดแบบสั่งของ
6.ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
7.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1.วุฒิการศึกษา วศบ ไฟฟ้า (มีใบ กว)
2.มีประสบการณ์ทางด้านงานติดตั้งระบบประกอบอาคาร(ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร) อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS. Office AUTOCAD ได้เป็นอย่างดี
4.สามารถไปปฏิบัติงานที่ Site งานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้
5.มีทักษะในด้านการบริหารจัดการ มีความกระตือรื้อล้น เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
6.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
สถานที่ทำงาน
กองบัญชาการกองทัพเรือ อรุณอัมรินทร์
วิธีการสมัครงาน
ส่ง mail
ข้อมูลบริษัท
พีเอ็มซี รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเมนท์
รับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่
77/1 หมู่7 เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
เว็บไซต์
อีเมล
โทร
0909497222