ต้องการหางาน

"ค้นหางานที่ใช่ และที่คุณต้องการ"

ลงประกาศหางาน

จำนวนประกาศ : 92

ธุรการฝ่ายคอมพิวเตอร์ (ประจำสาขาเขาค้อ)

27 พฤษภาคม 2566

บริษัท บาร์เทอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เพชรบูรณ์ / เงินเดือน 10,000 - 15,000

Automation Engineer

16 พฤษภาคม 2566

บ.ดับเบิ้ล วี คอนโทรล จำกัด

นนทบุรี / เงินเดือน ตามตกลง

นักการภารโรง (ปฏิบัติงานที่สถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี)

15 พฤษภาคม 2566

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

กรุงเทพมหานคร / เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์

ทันตแพทย์ (ปฏิบัติงานที่สถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี)

15 พฤษภาคม 2566

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

กรุงเทพมหานคร / เงินเดือน

นายแพทย์ (ปฏิบัติงานที่สถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี)

15 พฤษภาคม 2566

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

กรุงเทพมหานคร / เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์

พยาบาล (ปฏิบัติงานที่สถานีกาชาดที่ 6 (อรัญประเทศ) จังหวัดสระแก้ว

15 พฤษภาคม 2566

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

กรุงเทพมหานคร / เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์

ธุรการ

12 พฤษภาคม 2566

บริษัท เจพี โกลบอล เทรด จำกัด

กรุงเทพมหานคร / เงินเดือน 12,000

พนักงานส่งสินค้า

12 พฤษภาคม 2566

บริษัท เจพี โกลบอล เทรด จำกัด

กรุงเทพมหานคร / เงินเดือน ตามตกลง

เจ้าหน้าที่คลังยา

11 พฤษภาคม 2566

โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย

กรุงเทพมหานคร / เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์

นักพัฒนาระบบ (เกรด 4 - 7) ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

02 พฤษภาคม 2566

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กรุงเทพมหานคร / เงินเดือน