ต้องการหางาน

"ค้นหางานที่ใช่ และที่คุณต้องการ"

ข้อมูลตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงาน
หัวหน้าแผนกบัญชี
เงินเดือน
ตามความสามารถและประสบการณ์
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 24 ชม. - ค่าตอบแทนการขาย (Incentive) - ปรับเงินประจำปี - เงินช่วยเหลือต่างๆ - ค่าเข้าเครื่อง - ค่าทำงานวันหยุด - ค่าล่วงเวลา - ค่าประสบการณ์การทำงาน ฯลฯ - เครื่องแบบพนักงานฟรี (ทำงานครบ 1 ปี) เฉพาะ พนง.ร้าน - เงินสวัสดิการสงเคราะห์ต่างๆ - ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน - พนักงานสำนักงาน : ปฎิบัติงาน 08.30 - 18.00 น. หยุดเสาร์- อาทิตย์ เฉพาะส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ : ปฎิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์ โดยหยุดวันธรรมดา 1 วัน และวันเสาร์หรืออาทิตย์1 วัน (ยกเว้นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนหยุด 1 วัน)/ตามความเหมาะสม พนักงานร้าน, พนักงาน Support ร้าน (คลังสินค้า, ครัวกลาง, พนักงานคีย์ข้อมูล, ช่างซ่อมบำรุง) ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ โดยหยุดวันธรรมดา 1 วัน (ไม่สามารถหยุดวันเสาร์-อาทิตย์ได้)
รายละเอียดงาน
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามหลักกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บังคับของบริษัทฯ
2.ตรวจสอบการจัดทำรายงานภาษีอากร ได้แก่ รายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 3 และ 53, ภพ. 36
3.ร่วมตรวจนับสินทรัพย์ต่าง ๆ ของบริษัททั้งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์หมุนเวียน
4.จัดทำรายงานทางการเงินที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่บัญชีต้นทุน เจ้าหนี้คงค้าง อายุเจ้าหนี้ ฯลฯ เป็นรายเดือนและจัดทำรายละเอียดประกอบการเงินสิ้นปี
5.ปรับปรุงกระบวนการทางบัญชี และติดต่อประสานงานกับแผนกอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนบัญชีเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
6.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี (ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีได้)
เคยเป็นหัวหน้าแผนกบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
เคยใช้โปรแกรมทางบัญชีสำหรับบริษัทขนาดกลางขึ้นไป ได้แก่ Business Plus หรือ ERP อื่น
มีประสบการณ์ทำต้นทุนการผลิตอาหาร หรือร้านอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ระบบบัญชีและมาตรฐานทางบัญชีเป็นอย่างดี
มีความรู้ทางภาษีอากรอย่างดี
สามารถใช้โปรแกรม Excel, Word และโปรแกรมการนำเสนอในที่ประชุม
มีความเป็นผู้นำ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานภายใต้ความกดดันได้
สวัสดิการ
สถานที่ทำงาน
ตามที่อยู่บริษัท
วิธีการสมัครงาน
สมัครผ่าน Email ได้ที่ lmfhr9@gmail.com
ข้อมูลบริษัท
บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
Lemonfarm Organic & Sustainable เติมสุขภาพดี ส่งต่อวิถียั่งยืน
ร้านสุขภาพ (Organic) ชั้นนำที่ดำเนินงานมากว่า 24 ปี ปัจจุบันมีสาขา 18 สาขาในกรุงเทพ มุ่งมั่นพัฒนาส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพดีของผู้บริโภค,ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและชุมชน

เชิญชวน...ผู้สมัครที่รักในงานท้าทาย, รักการสร้างสรรและสนุกไปพร้อมกับการเรียนรู้ในงานสร้างคุณค่าดีๆในการส่งมอบอาหารเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพดีแก่ผู้บริโภค
ที่อยู่
104/34 หมู่ 1 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์
https://blog.lemonfarm.com/
อีเมล
โทร
02-5752222 ต่อ 241-242