ต้องการหางาน

"ค้นหางานที่ใช่ และที่คุณต้องการ"

ข้อมูลตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์
เงินเดือน
ตามความสามารถและประสบการณ์
สวัสดิการ
มื้ออาหารกลางวัน ฟรี
รายละเอียดงาน
+ เสนอขายผลิตภัณฑ์ของโรงแรมทางโทรศัพท์ ตามฐานข้อมูลที่มอบหมายให้
+ ติดตาม สอบถามความเห็น และให้คำแนะนำที่อาจเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โปรมาร์ค สแตรททิจีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
+ สืบค้น ค้นคว้าข้อมูล และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าในการเลือกใช้โรงแรม ห้องอาหาร
คุณสมบัติ
+ ขยัน อดทน มีวาทศิลป์ในการพูด
+ ตรงต่อเวลา จริงใจและมีความรับผิดชอบสูง
+ สามารถบริหารเวลาการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการได้
+ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และรักการเรียนรู้
+ สามารถเดินทางมาทำงานได้ด้วยตนเอง
+ สามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
สถานที่ทำงาน
โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ (ถนนราชดำริ)
วิธีการสมัครงาน
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร 0829902833
ข้อมูลบริษัท
บริษัท โปรมาร์ค สแตรททิจีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โปรมาร์ค สแตรททิจีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำด้านการบริหารโครงการสมาชิกให้กับโรงแรมชั้นนำในกรุงเทพฯ ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 25 ปี
ที่อยู่
140/35 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ยูนิต 6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์
www.promarkstrategies.com
โทร
0829902833